Verksamhetsanpassad redovisning och finansiell analys.

Redovisning är en produkt som hjälper dig som driver företag att förstå hur ditt företag mår.
Genom en affärsanpassad bokföring, skapar vi underlag för att du skall kunna ta rätt beslut.
Oavsett om du är egenföretagare, entreprenör, filmproducent, massör eller fastighetsägare är vi redo att bistå dig och ditt företag i frågor kring analyser och förvärv samt med att utföra det löpande ekonomiarbetet.

Redovisning

Fokusera på din kärnverksamhet med vår hjälp

Att sköta bokföring, göra bokslut, deklarera och hantera fakturor kräver mycket tid, engagemang och kunskap av dig. Vi tar ditt företag genom hela processen eller delar av den, så att du kan koncentrera dig på att driva och utveckla ditt företag.

Genom oss på Phinance får du tillgång till Fortnox – sverigeledande på webbaserad bokföring och fakturering. Via den sköter du all din ekonomihantering var som helst och när som helst, och du kan ta hjälp av din redovisningskonsult när du har frågor.

Pris från 950 kr / månad – Fortnox ingår.

BESTÄLL

Företagsförvärv

Genom att vända er till oss på Phinance får ni tillgång till specialister inom företagsförvärv utbildade på Handelshögskolan i Stockholm. I en förvärvsprocess genomför vi bland annat en noggrann kartläggning av marknadens drivkrafter och aktörer, tydliggör och specificerar uppdragsgivarens förvärvskriterier och bistår i förvärvsförhandlingen genom att erbjuda specialister inom värdering, finansiell due diligence, skatt och revision.

Pris 1000 kr / timme

KONTAKT

Finansiell analys

Våra finansiella och operationella modeller ger dig stöd i att strukturera, analysera och belysa osäkra och komplexa situationer. Vi hjälper dig att ta fram nya modeller samt kvalitetssäkra och utveckla befintliga modeller så att de håller hög kvalitet, är flexibla, tydliga och anpassade för det tilltänkta ändamålet.

Exempel på modeller vi kan hjälpa dig att utveckla:
  • Detaljerade prognoser som underlag för värdering, prissättning och förhandling med investerare och/eller finansiärer vid en transaktion.
  • Scenario- och känslighetsanalys för att se effekter i resultat, balans och kassaflöde vid förändringar i operationella, kommersiella eller finansiella förutsättningar, samt vid byte av redovisningsprinciper
  • Utvärdering av finansieringsalternativ, exempelvis genom analys av skatteeffekter och covenanter
  • Analysverktyg till beslutsfattare för utvärdering av investeringsalternativ och/eller andra typer av strategiska beslut
  • Budgetering- och prognostiseringsverktyg
  • Modeller som förtydligar och förbättrar intern rapportering till ledning och styrelse
  • Lönsamhetsanalyser av produkter och/eller kunder
  • Cash management och/eller analys av lagerhållning och övrigt rörelsekapital

 

Pris 1000 kr / timme

KONTAKT

Vi vill lägga grunder för din framgång

Låt oss samarbeta redan idag