Företagsöverlåtelser, omstruktureringar och finansiering.

Corporate Finance

Som företag och dess ägare kan du få vår hjälp genom hela transaktionskedjan – från analys, värdering och due diligence, till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och finansiering.

Pris 1400 kr / timme.

KONTAKT

Vi vill lägga grunder för din framgång

Låt oss samarbeta redan idag