Ägarstöd i form av fördjupade analyser och kalkyler baserade på branschspecifika värderingsmodeller.

Företagsvärdering

Få hjälp med följande:

  • – Företagsvärdering, rådgivning och förhandlingsstöd i samband med köp, försäljning, samgåenden eller fusioner
  • – Företagsvärdering i samband med kapitalanskaffning, tvister, incitamentsprogram eller omstruktureringar
  • – Värdering av optioner i samband med incitamentsprogram
  • – Värdering och redovisning av aktiesparprogram i enlighet med IFRS 2
  • – Förvärvsanalyser enligt IFRS och US GAAP samt relaterade nedskrivningstester
  • – Modellbyggande och värdesimulering som strategiskt beslutsunderlag, vid omstruktureringar eller större investeringar
  • – Rådgivning i kapitalstrukturfrågor
  • – Portföljanalyser och värdering av företagsportföljer enligt International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidlines

Pris 1400 kr / timme.

KONTAKT

Vi vill lägga grunder för din framgång

Låt oss samarbeta redan idag