Verksamhetsanpassad ekonomitjänst.

Genom en affärsanpassad bokföring, skapar vi underlag för att du skall kunna ta rätt beslut.
Oavsett om du är egenföretagare, entreprenör, filmproducent, massör, ekonomichef eller fastighetsägare är vi redo att bistå dig och ditt företag i frågor kring hela redovisningen samt med att utföra det löpande ekonomiarbetet.

Bokföring, redovisning och lön.

Fokusera på din kärnverksamhet med vår hjälp

Genom oss på Phinance får du tillgång till en rad webbaserade tjänster som underlättar kommunikationen samt samarbetet oss emellan.

Vi är vana att arbeta med samtliga företagstyper i flera olika branscher, allt från konsult till restaurang och handel, filmproduktion med flera.

Låt oss ta hand om hela din ekonomifunktion, allt från administration till löneutbetalningar och deklarationer. Vi brukar även komma med förbättrings förslag så som kostnadseffektiviseringar eller investeringar. Lite som en ekonomiavdelning samt CFO i en och samma outsourcad tjänst till rörligt eller fast pris.

.

KONTAKT

Företagsförvärv

Genom att vända er till oss på Phinance får ni tillgång till specialister inom företagsförvärv utbildade på Europas främsta ekonomihögskolor. I en förvärvsprocess genomför vi bland annat en noggrann kartläggning av marknadens drivkrafter och aktörer, tydliggör och specificerar uppdragsgivarens förvärvskriterier och bistår i förvärvsförhandlingen genom att erbjuda specialister inom värdering, finansiell due diligence, skatt och revision.

KONTAKT

Finansiell analys

Våra finansiella och operationella modeller ger dig stöd i att strukturera, analysera och belysa osäkra och komplexa situationer. Vi hjälper dig att ta fram nya modeller samt kvalitetssäkra och utveckla befintliga modeller så att de håller hög kvalitet, är flexibla, tydliga och anpassade för det tilltänkta ändamålet.

Exempel på modeller vi kan hjälpa dig att utveckla:
  • Detaljerade prognoser som underlag för värdering, prissättning och förhandling med investerare och/eller finansiärer vid en transaktion.
  • Scenario- och känslighetsanalys för att se effekter i resultat, balans och kassaflöde vid förändringar i operationella, kommersiella eller finansiella förutsättningar, samt vid byte av redovisningsprinciper
  • Utvärdering av finansieringsalternativ, exempelvis genom analys av skatteeffekter och covenanter
  • Analysverktyg till beslutsfattare för utvärdering av investeringsalternativ och/eller andra typer av strategiska beslut
  • Budgetering- och prognostiseringsverktyg
  • Modeller som förtydligar och förbättrar intern rapportering till ledning och styrelse
  • Lönsamhetsanalyser av produkter och/eller kunder
  • Cash management och/eller analys av lagerhållning och övrigt rörelsekapital
KONTAKT

Vi vill lägga grunder för din framgång

Låt oss samarbeta redan idag